Remmitance

हाम्रा रेमिट्यान्स सेवाहरु

यस संस्थाले आफ्नो सदस्यहरुको हितलाई ध्यानमा राखी यही संस्थाद्वारा प्रवर्द्घन गरिइको रेमिट्यान्स सेवासमेत सेचालन गरेको छ ।

836          1424   21Japan Money Express

Our Agents:

  1. Himal Remit
  2. Prabhu Money Transfer
  3. Western union
  4. Moneygram
  5. Metro Remittance
  6. Japan Money Express

Country:
Qatar, Saudi Arabia, Dubai, Malaysia, Oman, Iraq, Jordan, Afghanistan, Korea, UK, US, Australia, Hong Kong, Singapore, Japan, Kubet, Lebnan, Israel, Maldives, Canada etc. (Worldwide).